V A S T G O E D - C O N S U L T A N C Y
E N  B E L E G G I N G E N

Logo EMETIS
Emetis BV adviseert ondernemers en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf bij vastgoedbeslissingen.
Emetis BV staat voor advies inzake contracten of contractvorming bij huur of koop, voor second opinions en waardebepalingen.
Emetis BV adviseert bij aan- of verkoop-, huur- of verhuurbeslissingen, locatiekeuze, koop in privé- of vennootschappelijke
sfeer en bij problemen met omzetbelasting bij (ver)huur of (ver)koop. De honorering voor deze diensten heeft plaats op basis van uurvergoeding. Emetis BV bemiddelt voorts bij de aan- of verkoop ten behoeve van de handel en belegging in vastgoed. Bemiddeling geschiedt op basis transactiefee. Emetis BV richt zich daarbij op vermogende particulieren, vastgoedmaatschappen, handelshuizen, pensioenfondsen en (beursgenoteerde) vastgoedfondsen.mr. Hans J.J. Bakker
Postbus 50, 6573 ZH Beek-Ubbergen
Rijksstraatweg 24, 6574 AD Ubbergen
tel. 024 - 329 57 12 fax 024 - 329 59 41 mobiel 06 - 53 680 100
info@emetis.nl